Linssen letselschade advocaat Tilburg: Specialist in letselschade

Een ongeval kan ernstige gevolgen hebben. Meestal loopt een ongeval goed af maar soms ontstaat door een ongeval (ernstig en blijvend) letsel of overlijdt het slachtoffer.
Naast alle emotionele aspecten zal een slachtoffer of een nabestaande geconfronteerd worden met tal van ingewikkelde vragen van medische, juridische, financiële en fiscale aard.


Nieuwsberichten

  • Hoge Raad in zaak whiplashklachten
    In dit artikel bespreek ik een arrest van de Hoge Raad – gewezen op 22 september 2023 – over een slachtoffer met whiplashklachten. Het arrest van de Hoge Raad is niet heel verrassend aangezien het vaste jurisprudentie bevestigt. Maar de Hoge Raad vernietigt het arrest van Gerechtshof Den Bosch omdat dat de jurisprudentie niet juist toepast. Deze zaak toont aan hoe ingewikkeld letselschadezaken zijn en dat je als whiplashslachtoffer stevig in je schoenen moet staan en engelengeduld moet hebben om je recht te halen.
  • Is de werkgever aansprakelijk voor burnout van een van zijn werknemers?
    Je kent het vast wel. Je hebt de ene reorganisatie nog maar net achter de rug en het (nieuwe) management kondigt de volgende alweer aan. En bij elke reorganisatie blijkt dat de maar niet afnemende hoeveelheid werk met steeds minder collega’s moet worden gedaan.
  • € 250.000,- aan smartengeld toegewezen in mishandelingszaak
    Het Gerechtshof Den Haag heeft in zijn arrest van 8 maart 2018 een recordbedrag aan smartengeld aan een letselschadeslachtoffer toegewezen: € 250.000,-. Het slachtoffer dat het bedrag toegewezen kreeg, heeft door een mishandeling zéér ernstig letsel opgelopen.

Wat is letselschade?

Letselschade is de lichamelijke of geestelijke schade die u lijdt naar aanleiding van bijvoorbeeld een verkeersongeval, een arbeidsongeval of een medische misser. Als de letselschade door een ander is veroorzaakt, kan die ander voor de letselschade aansprakelijk zijn. 

Letselschade kan ontstaan door:  

Er zijn diverse soorten letselschade zoals:


Info

Heeft u letsel opgelopen dan kunt u de eventuele veroorzaker aansprakelijk stellen. Letselschadezaken zijn complex. Zeker als herstel niet snel voorspoedig verloopt en lang duurt of het letsel zelfs blijvend is en u als gevolg van uw letsel niet kunt werken. 

Het is ook mogelijk dat aansprakelijkheid door de veroorzaker ontkend wordt en weigert om uw schade te vergoeden of weigert de schade bij zijn aansprakelijkheidsverzekeraar te melden? Waarom keert deze niet uit? Waarom zo weinig? En waarom duurt het zo lang? Kan er smartengeld worden geëist? Zo ja, hoeveel dan? Hoe stel ik mijn inkomensverlies vast? Wat kan ik eisen?  

U krijgt met tal van partijen te maken zoals een aansprakelijkheidsverzekeraar, juridische specialisten, medisch adviseurs en arbeidsdeskundigen maar ook met zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Wie kunt u vertrouwen? Wat kunt u zeggen? Hoe zit het met uw privacy? 

Een letselschadeadvocaat helpt u, adviseert u en verleent u deskundige bijstand bij het oplossen van alle genoemde vragen. De kosten van een door u in te schakelen advocaat kunnen, als er sprake is van een aansprakelijke partij, volledig worden verhaald. Dit kostenrisico is dan dus voor het slachtoffer beperkt.