Handhaving tegen geweld op straat

Geweldsmisdrijven kunnen overal voorkomen: thuis, op straat, in het openbaar vervoer, op het werk of op school.

Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn: geestelijke of fysieke mishandeling, seksueel misbruik, bedreiging, steek- en vechtpartijen, overvallen, diefstal met geweld, uitgaangsgeweld. In bepaalde gevallen kunnen slachtoffers een beroep doen op het Schadefonds Geweldsmisdrijven. Als letselschadeslachtoffer van een geweldsmisdrijf kunt u een civiele procedure starten wegens toerekenbare onrechtmatige daad. Als u letselschade hebt opgelopen door een geweldsmisdrijf, kan er veel op u afkomen. Neemt u dan gerust contact met mij op.