Als u letselschade hebt geleden en/of nog steeds lijdt die door een ander is veroorzaakt dan kunt u die schadeveroorzaker aansprakelijk stellen. De aansprakelijkheidsvraag is niet altijd eenvoudig. De aansprakelijkheid moet een wettelijke of juridische grondslag hebben bijvoorbeeld een toerekenbare onrechtmatige daad (bijvoorbeeld het veroorzaken van een ongeval) of een toerekenbare tekortkoming in de nakoming (bijvoorbeeld een medische fout).

Als een ander aansprakelijk is op welke letselschadevergoeding kunt u dan aanspraak maken? Dat is niet in zijn algemeenheid te zeggen. De omvang van de letselschadevergoeding is afhankelijk van de aard en omvang van uw (blijvende) letsel en de aard en omvang van de schade die u daardoor lijdt. Elke letselschade is zo verweven met de persoonlijke omstandigheden van een slachtoffer dat er in zijn algemeenheid niet zo veel over valt te zeggen.

Maatwerk

Het uitgangspunt van de wet is eenvoudig: het slachtoffer heeft recht op vergoeding van zijn volledige concreet geleden schade. Maar zo eenvoudig is het niet. Het slachtoffer dient zowel zijn schade als het causaal verband tussen de schade en de schadeveroorzakende gebeurtenis gemotiveerd te stellen én, in beginsel, te bewijzen. Schade wordt vastgesteld door de situatie zonder de schadeveroorzakende gebeurtenis te vergelijken met de situatie met de schadeveroorzakende gebeurtenis. Dat is dus zeer afhankelijk van de persoonlijke omstandigheden van het slachtoffer en dus altijd maatwerk.

Het schaderegelingstraject is vaak een erg ingewikkeld en langdurig proces. Het gaat veelal gepaard met ingewikkelde juridische, medische, arbeidsdeskundige en schadetechnische discussies. Bij dit proces zullen mogelijk diverse deskundigen betrokken worden (zoals een medisch adviseur, een arbeidsdeskundige, een  rekenbureau).

Meestal dient er veel informatie te worden verzameld.

Het is begrijpelijk dat slachtoffers, gedurende hun (langdurig) herstel, grote zorgen hebben over hun toekomst en soms door de bomen het bos niet meer zien.

U kunt zich concentreren op uw herstel in plaats van op jurdische zaken

Het is daarom goed om zo snel mogelijk een deskundig letselschadeadvocaat in de arm te nemen die u van professionele begeleiding/rechtsbijstand in dit letselschadeproces kan voorzien. Hij is aanwezig bij de bezoeken van de vertegenwoordiger van de schadeveroorzaker – veelal een aansprakelijkheidsverzekeraar – en bereid dergelijke gesprekken samen met u voor. Hij voert de correspondentie met de andere partij en gaat met haar de discussie aan en zorgt samen met u voor de onderbouwing van de letselschadeclaim. Ondertussen kunt u zich dan concentreren op uw herstel.