Medische fout op operatiekamer

Tijdens een medische behandeling kunnen er complicaties optreden. Een complicatie is niet een medische fout. Fout gegaan wil niet zeggen fout gedaan.

De behandelaar moet bij zijn werkzaamheden de zorg van een goed hulpverlener in acht nemen. Hij staat in beginsel niet in voor een goed resultaat maar hij heeft de plicht om zich daarvoor in te spannen. Van een medische fout kan sprake zijn als de behandelaar;

  • een onjuiste of te late diagnose stelt,
  • niet of te laat doorverwijst naar een specialist,
  • een fout maakt,
  • ondeugdelijke middelen of instrumenten gebruikt of verkeerde medicatie voorschrijft.

Als er sprake is van een medische fout dan bent u er nog niet. Vaak vindt er ook een debat plaats over causaal verband tussen schade en de medische fout. De vraag is dan hoe de situatie zich zonder de fout hebben ontwikkeld? Dit leidt veelal tot nader onderzoek van medisch deskundigen. Als u letselschade hebt opgelopen door een medische fout, kan er veel op u afkomen. Neemt u dan gerust contact met mij op.