Ook een schadepost die niet uit het oog mag worden verloren en een afgeleide van arbeidsvermogensschade.

Het kan zijn dat de impact van het letsel zodanig is dat je studie wordt vertraagd. Je mist een tentamen of een examen waardoor je een of meerdere jaren moet overdoen. Je maakt extra studiekosten (bijvoorbeeld collegegeld, aanschaf boeken, enz.). Bovendien kun je pas later de arbeidsmarkt betreden en inkomen genereren. Er is dan sprake van inkomensverlies.