Vanaf 1998 ben ik werkzaam bij Linssen c.s. advocaten. Sinds 2008 als partner. Hiervoor heb ik ervaring opgedaan bij een rechtsbijstandverzekeraar en een verzekeringsmaatschappij als letselschadebehandelaar. Mijn studie Nederlands recht deed ik in de avonduren aan de Universiteit van Tilburg. 

In al die jaren heb ik mij bezig gehouden op de boeiende rechtsgebieden van het letselschaderecht, het aansprakelijkheidsrecht, het verzekeringsrecht en het contractenrecht. Als u letsel hebt opgelopen door een aanrijding, een arbeidsongeval, een medische fout of om welke reden dan ook dan kom ik graag met u contact om te zien of ik u kan helpen om uw letselschade op de (verzekeraar van de) aansprakelijke partij te verhalen. Maar ook help ik u graag als u bijvoorbeeld bij een aanrijding slechts materiële schade hebt opgelopen en een geschil is ontstaan over de aansprakelijkheidsvraag of als u een geschil hebt met uw eigen verzekeraar, bijvoorbeeld een arbeidsongeschiktheidsverzekeraar, indien deze weigert een uitkering om een uitkering onder de verzekering te doen.

Ik ben lid van de Vereniging van Letselschade Advocaten (LSA), van de Vereniging Advocaten voor Slachtoffers van Personenschade (ASP) en de Stichting Werkgroep Artsen en Advocaten (WAA). Dit zijn verenigingen voor letselschadespecialisten. Slechts advocaten die tot de LSA zijn toegelaten, mogen zich Letselschadeadvocaat noemen. De LSA en ASP stellen strenge kwaliteitseisen aan haar leden waaronder permanente opleidings- en scholingseisen aan haar leden.