Schade wegens verlies van zelfwerkzaamheid zoals schade wegens kosten van huishoudelijke hulp en schade wegens kosten van werkzaamheden in en rondom de woning.

Een andere ingewikkelde materiële schadepost is de zgn. schade wegens verlies van zelfwerkzaamheid. Het betreft uw vermogen tot “zelfwerkzaamheid” die u in de privésfeer benut voor het verrichten van werkzaamheden in, aan of rond de woning en waarvoor u door het ongevalsletsel gedwongen bent om een ander – vaak tegen betaling – in te schakelen.

Huishoudelijke taken

Denk aan het uitvoeren van huishoudelijke taken, zoals schoonmaken, koken, strijken, boodschappen doen en kinderen verzorgen (waaronder het brengen en halen van uw kinderen naar school). Zonder ongeval was u in staat om die taken uit te voeren. Door het ongevalsletsel niet en is er een behoefte op ondersteuning door derden omdat u die taken niet meer zelf (volledig) kunt uitvoeren.

Onderhoudswerkzaamheden

Deze schade kunt u ook lijden als u voor ongeval reguliere onderhoudswerkzaamheden aan uw woning zelf verrichtte – zoals reparatiewerkzaamheden in een aan de woning, schilderwerkzaamheden en tuinonderhoud en het onderhoud aan terrassen en schuren – maar na het ongeval niet meer kunt uitvoeren en daarvoor een derde moet vragen die voor zijn werkzaamheden betaling vraagt.