Zorgelijk is dat je door een schadeveroorzakende gebeurtenis zodanige klachten en beperkingen oploopt dat je het beroep niet meer kunt uitoefenen en daardoor inkomensverlies lijdt. We spreken dan van arbeidsvermogensschade omdat door die schadeveroorzakende gebeurtenis het vermogen tot het genereren van arbeid aangetast is. Het maakt verschil of je in loondienst of zelfstandige bent.

Loondienst

Als je in loondienst bent dan heeft de werkgever gedurende uw arbeidsongeschiktheid in de eerste twee jaren een loondoorbetalingsplicht van 70% van het brutoloon. In de meeste cao’s is afgesproken dat werkgevers het eerste jaar 100% van het brutoloon betalen en in het tweede jaar 70%. Dus al in de eerste twee jaren loop je het risico op arbeidsvermogensschade. Als je na het tweede jaar nóg arbeidsongeschikt bent dan kun je mogelijk een beroep doen op WIA. Je komt in aanmerking voor een WIA uitkering indien je meer dan 35% arbeidsongeschikt bent voor algemeen geaccepteerde arbeid. Een WIA uitkering is vrijwel nooit gelijk aan het inkomen van voor ongeval. Meestal is dan sprake van arbeidsvermogensschade.

Er is natuurlijk ook sprake van arbeidsvermogensschade als je door ongevalsletsel een promotie of nieuwe baan aan je voorbij moet laten gaan of dat de werkgever kiest voor een andere sollicitant omdat die wel direct inzetbaar is. Of gewoonweg omdat de werkgever het risico niet aandurft om een slachtoffer – met blijvend letsel – in dienst te nemen.

Er is ook arbeidsvermogensschade als je net voordat je het ongeval kreeg een prachtbaan (met een hoger salaris) hebt aanvaard, zij het op basis van een contract voor bepaalde tijd maar met uitzicht op een contract voor onbepaalde tijd, welk contract echter vanwege de arbeidsongeschiktheid door het letsel toch niet meer wordt verlengd.

Arbeidsvermogensschade kan ook optreden als het ongeval plaatsvindt tijdens je studie of als je nog helemaal aan het begin van je carrière staat en de arbeidsmarkt nog moet betreden. Je solliciteert en de potentiële werkgever vindt je wel een geschikte kandidaat maar geeft de voorkeur aan een kandidaat die niet “in de lappenmand” zit of heeft gezeten.

Er zijn diverse mogelijkheden om te voorkomen dat arbeidsvermogensschade ontstaat. Dat is een vorm van herstelgericht schaderegelen. Met behulp van (onafhankelijke) arbeidsdeskundigen kan worden onderzocht of terugkeer naar het eigen werk of naar aangepast werk bij de eigen werkgever nog mogelijk is.

Als dat niet lukt dan zal de omvang van de arbeidsvermogensschade moeten worden vastgesteld. Er dient een vergelijking te worden gemaakt tussen de situatie met en zonder de schadeveroorzakende gebeurtenis en het slachtoffer. Dus wat is het inkomen nu? Wat zou het inkomen zijn geweest zonder de schadeveroorzakende gebeurtenis?

Het is vaak lastig bewijs te leveren van de omvang van het inkomen zonder die schadeveroorzakende gebeurtenis net zo als het lastig is te bewijzen dat u zonder ongeval voor die promotie of baan in aanmerking zou zijn gekomen. De Hoge Raad is het slachtoffer weliswaar enigszins tegemoet getreden maar de complexe discussies zijn daarmee nog niet weggenomen.

Zelfstandige/ZZP-er

Als je als zelfstandige of ZZP-er arbeidsongeschikt raakt waardoor je opdrachten niet meer kunt uitvoeren dan heb je direct geen inkomen meer. Er bestaat op dit moment geen sociaal vangnet voor zelfstandigen. Soms zijn opdrachtgevers niet bereid om een pas op de plaats en het herstel af te wachten maar stappen zij direct naar een andere opdrachtnemer.

Mogelijk dat je een beroep kunt doen op een door u zelf afgesloten particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekering. Maar sommige zelfstandigen hebben niet aan het afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering gedacht of vonden die gewoonweg te duur of hebben een lange wachttijd. Dan is er nog onmiddellijke haast bij dat de aansprakelijke partij (een voorschot op) arbeidsvermogensschade vergoed. En lukt het dan gedurende je herstel of als je niet volledig kunt genezen nog om het werk nog uit te voeren en de orderportefeuille aan te vullen? Of leidt het letsel dan tot het einde van uw onderneming?

Het verdienvermogen van een zelfstandige is niet – zoals bij een werknemer in loondienst – een vaste waarde. Het verdienvermogen fluctueert en het verleden is geen garantie voor de toekomst. Het verdienvermogen is afhankelijk van opdrachten en de (toekomstige) marktomstandigheden. Aan de hand van de jaarcijfers wordt het gemiddelde verdienvermogen van voor ongeval berekend. En dit kan dan worden vergeleken met het verdienvermogen na het ongeval waarbij dan uiteraard moet worden gekeken naar de ontwikkelingen in de desbetreffende branche. Dit is erg ingewikkeld. En veelal is daarbij de expertise noodzakelijk van bedrijfseconomen en rekenkundigen.

Vragen over de schadepost inkomensverlies? Bel me gerust!