Een arbeidsongeval of bedrijfsongeval is een gebeurtenis die op het werk of in werktijd plaatsvindt en kan leiden tot letselschade.

Denk aan een ongeval door een gevaarlijke onveilige machine, een ongeval op een bouwterrein of in een instelling. Denk ook aan iemand die vanwege slechte arbeidsomstandigheden een burn-out krijgt of onbeschermd met giftige materialen werkt. Wie is er aansprakelijk voor het arbeidsongeval? De werkgever is verplicht om voor zijn werknemers voor veilige werkomstandigheden te zorgen en te voorkomen dat een werknemer schade in de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt. Als u letselschade hebt opgelopen door een arbeids- of bedrijfsongeval, kan er veel op u afkomen. Neemt u dan gerust contact met mij op.