Sport blessure

Tijdens het sporten kan letsel ontstaan door toedoen van een ander. Denk aan een verkeerd ingezette sliding tijdens een voetbalwedstrijd. Er geldt een verhoogde drempel om aansprakelijkheid aan te kunnen nemen.

De reden daarvan is dat deelnemers aan sport of spel in redelijkheid tot op zekere hoogte gevaarlijke, slecht gecoördineerde, verkeerd getimede of onvoldoende doordachte handelingen of gedragingen waartoe de activiteit uitlokt of die daarin besloten liggen, van elkaar hebben te verwachten. Er moet sprake zijn van buitensporig inzet of ernstig gemeen spel buiten dat kader.

Tijdens een paardrijles schrikt het paard en komt de berijder ten val. De eigenaar van het paard is aansprakelijk. Het gegeven dat het slachtoffer het paard uit vrije wil berijdt en met toestemming van de eigenaar krachtens een overeenkomst maakt niet dat de risicoaansprakelijkheid van de eigenaar geheel vervalt. Of en in hoeverre er omstandigheden zijn die in de risicosfeer van de berijder liggen en daarom aan de berijder moeten worden toegerekend, hangt af van de inhoud van de overeenkomst en de overige omstandigheden.

De escaperoom is een spel waarbij deelnemers in een ruimte worden opgesloten waaruit zij binnen een bepaalde tijdslimiet moeten ontsnappen door puzzels of raadsels op te lossen.  Tijdens het spel loopt een deelnemer een gecompliceerde beenbreuk op bij de val van een trap. Het afdalen van de trap vond plaats terwijl er rook de ruimte werd ingeblazen en met licht- en geluidseffecten. Het was dermate desoriënterend en als gevolg daarvan dermate gevaarzettend dat de exploitant aansprakelijk werd geacht voor het letsel van de deelnemer.