In de wet is vastgelegd dat de aansprakelijke partij ook verplicht is om de kosten van rechtsbijstand en van eventueel in te schakelen experts te vergoeden.

Het is daarvoor wel vereist:

  • dat de aansprakelijkheid vaststaat;
  • het redelijk is om een belangenbehartiger in te schakelen;
  • de kosten redelijk zijn.

Aansprakelijkheid

Omdat de kosten van rechtsbijstand alleen verhaald kunnen worden als de aansprakelijkheid van de ander vaststaat zal in eerste instantie de acties zijn gericht op de vaststelling van de aansprakelijkheid. Als de aansprakelijkheid vaststaat, kan het slachtoffer de redelijke kosten van rechtsbijstand op de aansprakelijke partij verhalen en zo is het financiële risico voor u beperkt.