Als het slachtoffer door een ongeval overlijdt en de overledene was de kostwinner van zijn of haar partner, kinderen of anderen dan lijden zij schade wegens gederfd en of te derven levensonderhoud. Immers, het inkomen van de kostwinner valt weg en van dat inkomen waren partner, kinderen of anderen wel afhankelijk.

Een sterfgeval heeft een enorme impact op de nabestaanden. Zeker als voor het overlijden een derde aansprakelijk is. De schade die een partner en kinderen lijden door het wegvallen van het inkomen van de kostwinner is zeer lastig vast te stellen. De Letselschaderaad heeft een overlijdensschadeberekening ontwikkeld die bij moet dragen een snellere afwikkeling daarvan. Niettemin is deskundige bijstand noodzakelijk. Overigens bestaat de schade wegens gederfd en te derven levensonderhoud niet uitsluitend uit weggevallen inkomen maar kan deze ook bestaat uit werkzaamheden die de overledene binnen het gezin verrichtte waarmee geen inkomen werd gegenereerd maar waarin binnen het gezin na het overlijden in moet worden voorzien (denk aan huishoudelijke taken of tuinonderhoud) waarvoor derden moeten worden ingeschakeld.